10.797222346,106.677222250

Hồ Sơ Chuyển Nhượng Dự Án Bất Động Sản

24/05/2024 - 04:05:39 PM | 49

Hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản bao gồm những gì? Công ty Luật TNHH VIVA sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các loại giấy tờ cần chuẩn bị ngay sau đây. Hãy theo dõi ngay nhé!

 

   Để chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính pháp lý, cần nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Hãy theo dõi ngay nội dung sau đây, Công ty Luật TNHH VIVA sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ chuyển nhượng, quy trình chuẩn bị và những lưu ý khi nộp hồ sơ. Đừng bỏ lỡ nhé!

Dự án bất động sản là gì?

 Theo Điều 3 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, sự án bất động sản được định nghĩa là dự án đầu tư xây dựng công trình được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà và công trình xây dựng;

- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu bắt buộc để nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Điều 49 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định về điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được tóm tắt như sau:

Điều kiện về dự án

Đối với dự án có những yêu cầu sau:

- Đã được phê duyệt: dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng;

- Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng: dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng phải hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng với dự án chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng phải được xây dựng xong theo tiến độ đã phê duyệt;

- Không tranh chấp, kê biên: dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Không bị thu hồi: không có quyết định thu hồi dự án hoặc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư phải hoàn thành việc xử phạt.

Điều kiện về chủ đầu tư chuyển nhượng

Chủ đầu tư chuyển nhượng phải có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

Điều kiện về chủ đầu tư nhận chuyển nhượng

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đảm bảo năng lực tài chính và cam kết thực hiện các hoạt động sau:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng;

- Kinh doanh theo đúng quy định pháp luật;

- Bảo đảm tiến độ và nội dung dự án.

Hồ sơ nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

- Hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (theo quy định của Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP) bao gồm:

- Đơn đề nghị: theo mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực khi nộp hồ sơ);

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính;

- Giấy tờ chứng minh nguồn vốn huy động (nếu có): để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Xem Thêm: Tranh Chấp Đất Đai Thừa Kế

Để chuẩn bị hồ sơ hợp lệ cho giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản, điều quan trọng đầu tiên là xác định rõ vai trò của trong thương vụ là bên đề nghị chuyển nhượng hay bên nhận chuyển nhượng.

 

*Lưu ý cho bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản:

1/ Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản:

- Vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư cho dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha;

- Vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư cho dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

2/ Căn cứ xác định vốn chủ sở hữu:

- Kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (trong năm hoặc năm trước liền kề);

- Vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định pháp luật (đối với doanh nghiệp mới thành lập)

Trình tự xử lý hồ sơ nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là cơ quan đã phê duyệt quyết định đầu tư cho dự án đó.

Dự án bất động sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư

Quy trình chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư (theo Điều 12 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP) như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ nhận chuyển nhượng. Chủ đầu tư dự án bất động sản nộp 1 bộ hồ sơ nhận chuyển nhượng nội trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án;

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

- Thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Quy trình xử lý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành liên quan theo quy định,, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng. Nếu dự án, phần dự án bất động sản không đủ điều kiện chuyển nhượng thì phải thông báo cho chủ đầu tư dự án biết rõ lý do.

Dự án bất động sản được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đầu tư

Đối với dự án bất động sản được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đầu tư sẽ bao gồm các bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ nhận chuyển nhượng. Chủ đầu tư dự án nộp 1 bộ hồ sơ nhận chuyển nhượng với hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);

- Gửi qua bưu điện;

Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

- Cơ quan được giao chủ trì thẩm định tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, tổ chức liên quan, thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển nhượng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng;

- Mẫu quyết định cho phép chuyển nhượng theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

Bước 3: Trả kết quả xử lý hồ sơ:

- Thời gian thẩm định: Tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ giấy tờ: chủ đầu tư phải bổ sung theo quy định, thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết;

- Trường hợp dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng: cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án biết rõ lý do.

Lưu ý các thủ tục đối với hồ sơ nhận chuyển nhượng dự án bất động sản được cho phép

Căn cứ theo Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 11 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, các bên liên quan cần thực hiện các thủ tục sau khi hồ sơ nhận chuyển nhượng dự án bất động sản được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận:

- Ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án: trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải ký kết  hợp đồng theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP và hoàn tất việc bàn giao dự án, phần dự án chuyển nhượng;

- Nộp thuế, phí: sau khi ký kết hợp đồng, các bên có trách nhiệm nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng được tiếp tục triển khai dự án, phần dự án ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phí và nhận bàn giao dự án, phần dự án;

- Thông báo về việc chuyển nhượng: Trước khi làm thủ tục bàn giao ít nhất 15 ngày, bên chuyển nhượng phải:

+ Thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng, các bên có liên quan (nếu có) biết về việc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án;

+ Đăng tải thông báo ít nhất 03 lần liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc trên đài truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương;

+ Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án, phần dự án chuyển nhượng, bên chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi làm thủ tục bàn giao dự án, phần dự án;

- Thủ tục đăng ký biến động về đất đai:

+ Trường hợp chuyển nhượng dự án, phần dự án có gắn với quyền sử dụng đất: các bên phải làm thủ tục đăng ký biến động về đất đai;

+ Trường hợp chuyển nhượng dự án, phần dự án gắn với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm: một trong các bên phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất để cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng dự án bất động sản của Công ty Luật TNHH VIVA

Công ty Luật TNHH VIVA cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện mọi thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Xem thêm: Tranh Chấp Hợp Đồng Thuê Quyền Sử Dụng Đất

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản;

- Soạn thảo, thẩm định trước khi nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng hoặc hồ sơ nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản;

- Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng dự án;

- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH VIVA cam kết mang đến dịch vụ uy tín, chất lượng và hiệu quả nhất. Liên hệ ngay đến hotline: 096 267 4244 - 093 559 66650 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hy vọng những thông tin mà Công ty Luật TNHH VIVA chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản một cách chính xác và hợp pháp. Nếu cần hỗ giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng dự án hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 096 267 4244 - 093 559 66650.

https://luatsunhadatuytin.com/ho-so-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san

Bài viết mới nhất

Công ty Luật TNHH VIVA cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện mọi thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản, luật đất đai, tranh chấp đất đai. quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất,

Zalo
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
Hotline tư vấn miễn phí: 096 267 4244